System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Od 2010 roku rozwijamy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) dla Union Investment TFI S.A. . Prace obejmują planowanie, projektowanie oraz implementację nowych rozwiazań.

EOD Web APP Symfony jQuery Angular Js DMS